Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành phần hóa học, hoạt tính kháng khuẩn và khả năng kháng oxy hóa của tinh dầu lá và vỏ tắc

Bùi Thị Như Quỳnh, Võ Thị Kim Thư

Tóm tắt


Tắc hay còn gọi là quất, hạnh, họ cam quít (Rutaceae), được trồng rất phổ biến ở Việt Nam. Đề tài này tiến hành khảo sát tinh dầu vỏ trái và lá, trên nhiều lĩnh vực: chỉ số vật lý và hoá học, thành phần hóa học, hoạt tính sinh học và khả năng kháng oxy hóa. Sự ly trích tinh dầu được thực hiện theo phương pháp chưng cất hơi nước đun nóng cổ điển. Thành phần hóa học tinh dầu được xác định bằng phương pháp GC-MS cho thấy tinh dầu vỏ trái tắc có cấu phần chính là limonen (96%) và myrcen (1,8%), trong tinh dầu lá tắc lại là linalol (11,3%), 1,1,3a,7-tetrametyl-1,2,3,3,4,5,6,7-octahydro-h-cyclopropa[a]naphthalen (12%), β-pinen (22,3%), α-selinen (14,7%).

Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433