Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xử lý bã thải trồng nấm bào ngư làm giá thể trồng rau

Nguyễn Thị Liên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng vật liệu chính là bã thải trồng nấm bào ngư phối trộn với phân bò và men vi sinh được ủ sau 45 ngày để tạo giá thể trồng rau. Trong quá trình ủ phân thì tỷ lệ phối trộn được khảo sát để tìm được thông số tối ưu đồng thời theo dõi các chỉ tiêu: nhiệt độ, độ ẩm, pH, độ sụt lún thể tích, chất hữu cơ và hàm lượng C, N. Qua nghiên cứu, chúng tôi đã tìm ra tỷ lệ phối trộn tối ưu là bã thải trồng nấm: phân bò: men vi sinh lần lượt là 3:1:0,02. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433