Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu và ứng dụng hỗn hợp đá dăm vữa nhựa trong xây dựng mặt đường tại Việt Nam

Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Trần Thiện Nhân

Tóm tắt


Để giảm vệt hằn lún bánh xe xét trên khía cạnh hỗn hợp bê tông nhựa, bên cạnh việc sử dụng các loại nhựa đường có cấp cao hơn hoặc nhựa biến tính thì thành phần hỗn hợp bê tông nhựa cũng cần được cải tiến. Hỗn hợp đá dăm vữa nhựa (stone mastic asphalt) được các nước trên thế giới nghiên cứu, chứng minh khả năng chống lún vệt bánh và nứt do mỏi nhờ vào bộ khung chịu lực gồm các hạt cốt liệu lớn và hàm lượng nhựa cao. Ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có những tiêu chuẩn hay hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu loại hỗn hợp này. Bài báo này sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu về cấp phối, các chỉ tiêu cơ học và khả năng chống hằn lún của hỗn hợp đá dăm vữa nhựa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433