Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống quan trắc công trình cầu nhịp lớn

Nguyễn Danh Thắng, Hồ Thu Hiền, Trần Nguyễn Nhật Nam

Tóm tắt


Với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, số lượng cầu nhịp lớn trên thế giới được xây dựng ngày càng nhiều. Do vai trò đặc biệt quan trọng của chúng, cộng với giá thành xây dựng rất đắt đỏ, các cầu này cần thiết phải được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và kịp thời. Quá trình này thường gặp nhiều khó khăn do nhiều lý do như vị trí xây dựng khắc nghiệt (thường bắc qua cửa biển hoặc sông lớn), số chi tiết nhiều, cấu tạo phức tạp, chi phí lớn... Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống quan trắc công trình cho cầu nhịp lớn là rất cần thiết với mục tiêu tiết kiệm chi phí duy tu bảo dưỡng và vận hành cầu, cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho các công trình này. Bài báo này nhằm giới thiệu về hệ thống quan trắc cầu nhịp lớn trên thế giới và Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác cầu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433