Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 28 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sàng lọc kháng sinh thực vật tan trong dung môi nước kháng staphylococcus aureus

Mai Thị Ngọc Lan Thanh, Ngô Thị Lành

Tóm tắt


Thực vật cung cấp nguồn hợp chất tự nhiên phong phú trong điều trị bệnh. Bài báo này đánh giá khả năng kháng được vi khuẩn từ dịch chiết nước của cây khế Averrhoa carambola L. Khảo sát mười một loài có khả năng kháng khuẩn, trong đó có chín loài thực vật cho khả năng kháng khuẩn kháng kháng sinh. Đặc biệt, một loài thực vật có khả năng kháng khuẩn ở hoạt tính mạnh trên các chủng vi khuẩn khảo sát là cây khế (Averrhoa carambola L). Kết quả cho thấy, kích thước vòng kháng khuẩn của dịch chiết nước cây khế ở nồng độ 10g/ml tương đương 96.85 mg (tổng khối lượng chất tan)/ml (sinh khối tươi toàn cây) trên chủng E.coli (D=13 ± 0.4 mm (đối với chiết tươi), D=15 ± 0 (chiết qua đêm)), chủng Staphylococcus aureus (D=15 ± 0.7mm (đối với chiết tươi), D=14.7 ± 0.4 mm (chiết qua đêm)), chủng vi khuẩn kháng cefalexin (D= 11± 0.7 mm (đối với chiết tươi), D=14 ± 0 (chiết qua đêm)) bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch. Dịch chiết từ lá cho hoạt tính kháng khuẩn mạnh hơn hoạt tính kháng khuẩn từ dịch chiết từ quả, mặc dù pH của lá gần trung tính. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433