Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 25 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát chuyển động của một vật trong trường hấp dẫn cải tiến

Võ Văn Ớn, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Tuyền

Tóm tắt


Trong bài báo cáo này, trước hết chúng tôi trình bày sơ lược về mô hình hấp dẫn véctơ và biểu thức lực hấp dẫn cải tiến trong mô hình này. Kế đến, chúng tôi khảo sát chuyển động của một vật thể trong trường hấp dẫn cải tiến này (trường hấp dẫn của Thiên Hà Của Chúng Ta). Kết quả khảo sát số cho thấy: trong vùng hấp dẫn Newton chuyển động của vật thể giống như trong trường hấp dẫn Newton cổ điển, chuyển động của vật thể có nhiều biểu hiện khác biệt trong các vùng vật chất tối, năng lượng tối và vùng hút xa. Trong vùng vật chất tối chuyển động của vật thể đã có biểu hiện khác với vùng Newton và có liên hệ với các đường cong quay phẳng của các Thiên Hà; trong vùng năng lượng tối thì chỉ cần vận tốc bằng 0 thì vật đã thoát khỏi sức hút của Thiên Hà, có một liên hệ thấy được từ điều này với kích thước phổ biến của các thiên hà trong vũ trụ; chuyển động của vật trong vùng hút xa có những nét khá lạ và chưa được hiểu thấu đáo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433