Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 22 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời của người M’Nông ở tỉnh Đắk Nông

Võ Thị Thùy Dung

Tóm tắt


Nghi lễ vòng đời là hệ thống nghi lễ chính phản ánh đặc trưng văn hóa truyền thống của người M’nông. Thông qua những nghi lễ liên quan đến sinh đẻ và thời thơ ấu, tuổi trưởng thành, tuổi già và tang ma, giá trị văn hóa trong nghi lễ vòng đời của người M’nông được bộc lộ khá cụ thể. Bài nghiên cứu tập trung làm rõ ba giá trị cơ bản là giá trị nhân sinh, giá trị tâm linh, giá trị đạo đức trong hệ thống nghi lễ vòng đời của người M’nông ở tỉnh Đăk Nông. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433