Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế tạo bạc nano/zeolit bằng phương pháp khử hóa học

Nguyễn Quốc Hiến, Nguyễn Thụy Ái Trinh, Đặng Văn Phú, Nguyễn Ngọc Duy, Lê Anh Quốc

Tóm tắt


Bạc ion trước tiên được trao đổi vào trong cấu trúc xốp của zeolite 4A. Tiếp theo là khử bạc ion thành bạc nano trong cấu trúc của zeolit sử dụng hydrazin hydrat (N2H4.H2O) làm chất khử. Đặc trưng tính chất của bạc nano/zeolit được xác định bằng phổ UV-vis, nhiễu xạ tia x (XRD), chụp ảnh TEM và phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX). Kết quả cho thấy bước sóng hấp thụ cực đại (lmax) của bạc nano/zeolit là 427 nm, kích thước của bạc nano là ~30 nm và hàm lượng bạc nano trong zeolit là ~1,2%. Qui trình chế tạo bạc nano/zeolit khá thuận tiện để phát triển sản xuất. Bạc nano/zeolit đã được ứng dụng để sản xuất ống sứ xốp lọc nước với hoạt tính diệt khuẩn hiệu quả.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433