Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu blend NR/NBR/CSE-20

Trần Hải Ninh, Hoàng Hải Hiền, Lê Duy Hùng, Hà Tuấn Anh

Tóm tắt


Khả năng tương hợp của blend NR/NBR/CSE-20 có sự thay đổi mạnh khi thay đổi hàm lượng CSE-20. Thể hiện ở khả năng chịu xăng dầu của blend, khi kết hợp với chất tương hợp DCP độ trương càng giảm, cụ thể độ trương bão hoà trong dầu giảm đến 32,4 % so với mẫu so sánh. CSE-20 làm giảm thời gian hồi phục τ1 và tăng thời gian τ2. Khả năng hồi phục ứng suất của blend NR/NBR/CSE cũng được cải thiện đáng kể khi kết hợp 1,5 pkl DCP. Ngoài ra CSE-20 cũng làm giảm đến 79,3%  năng lượng thoát ra khi cao su blend chịu tải – tháo tải.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433