Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 21 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc tính mang và nhả 5-Fluororacil của alkylated polyamidoamine G3.0 dendrimer-folate

Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Cửu Khoa, Trần Ngọc Quyên

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã được phát triển theo hướng cải thiện tương thích sinh học và khả năng thâm nhập vào tế bào của dendrimer để sử dụng trong chẩn đoán và điều trị cho một số loại ung thư. Trong nghiên cứu này, để tăng cường sự hấp thu của tế bào, tính tương thích sinh học và hiệu quả mang thuốc của dendrimer polyamidoamine, thế hệ dendrimer 3.0 (G3.0) đã được liên hợp với hexanoyl clorua và tác nhân hướng đích folic acid (G3.0-C6-FA). Cấu trúc của G3.0-C6-FA được xác định bằng 1H-NMR. Theo phổ 1H-NMR, 9 nhóm hexanoyl và 2 nhóm folate được gắn vào dendrimer G3.0. Ảnh TEM cho thấy hình thái cấu trúc cầu kích cỡ 3-4 nm của G3.0-C6 dendrimer và G3.0-C6-FA chỉ định một phân bố kích thước cầu từ 5-7 nm. Ngoài ra, G3.0 mang Fluorouracil (5-FU) và G3.0-C6-FA mang 5-FU cũng đã được chuẩn bị để đánh giá hiệu quả mang thuốc (sử dụng sắc ký lỏng cao
áp - HPLC). Các kết quả thu được cho thấy rằng hiệu quả mang thuốc của G3.0-C6-FA (13,8% của 5-FU) cao hơn so với G3.0 (11% của 5-FU). G3.0-C6-FA mang 5-FU đã được chứng minh một khả năng nhả thuốc chậm. Những kết quả này cho thấy tiềm năng của hệ thống mang thuốc nano trong ứng dụng thực tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433