Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 14 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng chế tạo bộ điều khiển logic khả trình PLC họ đơn giản

Nguyễn Văn Sơn

Tóm tắt


Bộ điều khiển logic khả trình PLC (Programmable Logic Controller) là một khí cụ điện tử quan trọng không thể thiếu trong một dây chuyền tự động hóa trong công nghiệp. PLC được sản xuất theo chuẩn công nghiệp về mức logic điện lối vào (mức logic “1” là 24V, mức logic “0” là 0V), các lối ra là trạng thái on/off có thể là relay, triac hoặc transistor, và theo chuẩn về lắp đặt cơ khí. Họ PLC đơn giản như CPM1 của hãng Omron hoặc series FX0 của Mitsubishi có tổng số đầu vào và ra không quá 50, có tập lệnh căn bản. Họ PLC đơn giản như đã nêu đã được tác giả chế tạo thử phần cứng và phần mềm, cho thấy đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật của PLC và được giới thiệu trong bài báo này. PLC có cấu trúc phần cứng khá đơn giản, chế tạo PLC quan trọng là ở phần mềm lập trình cho PLC và các công cụ biên dịch. PLC, hiện nay chưa có đơn vị nào trong nước sản xuất. PLC nhập ngoại khá đắt, nên đặt vấn đề sản xuất PLC có ý nghĩa về mặt kinh tế và nâng cao trình độ sản xuất khí cụ điện tử trong nước. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433