Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đề xuất hệ thống chủ đề dự án trong dạy học Địa lý 12

Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Thúy Hắng

Tóm tắt


Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học chủ động, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có thể tạo ra các sản phẩm. Trong dạy học Địa lý 12, dạy học theo dự án là phương pháp dạy học hiệu quả, dễ áp dụng. Bài báo này đề xuất hệ thống các chủ đề dạy học theo dự án trong dạy học Địa lý 12 từ thực tiễn vận dụng thành công ở lớp 12B8 trường THPT Long Thành, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433