Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ngành khoa học xã hội và nhân văn từ một số nước tiên tiến

Nguyễn Thị Châu Anh

Tóm tắt


Trong xu thế hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn là một yêu cầu cấp thiết góp phần đổi mối căn bản giáo dục đào tạo. Kinh nghiệm ở các nước tiên tiến trên thế giới là một kênh thông tin hữu hiệu từ hoạch định chính sách, xây dựng chương trình đến các giải pháp đào tạo, quản lý. Bài viết này trình bày những kinh nghiệm từ thực tiễn đào tạo nguồn nhân lực các ngành khoa học xã hội và nhân văn từ các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, đồng thời thảo luận và kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các ngành khoa học xã hội văn nhân văn ở các trường đại học của Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433