Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm không gian nghệ thuật trong văn xuôi viết về Tây Nguyên

Đặng Văn Tú

Tóm tắt


Không gian nghệ thuật trong tác phẩm văn xuôi viết về Tây Nguyên khá phong phú, đa dạng. Đó là không gian rộng lớn của núi rừng, không gian ấm áp của bếp lửa, không gian mát lành của dòng sông con suối, không gian thắm tình của nhà rông, không gian nương rẫy với cuộc sống lao động, không gian chiến trường của cuộc sống chiến đấu… Dẫu ở khía cạnh nào thì không gian nghệ thuật luôn toát lên đặc trưng văn hóa Tây Nguyên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433