Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về sự làm việc đồng thời của kết cấu với biến dạng của nền

Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Kế Tường

Tóm tắt


Bài viết này trình bày một phương pháp tính kết cấu công trình làm việc đồng thời với đất nền. Sự tương tác giữa kết cấu bên trên và nền - móng bên dưới được mô phỏng nhờ vào mô hình tiếp xúc móng - đất nền, cho phép xác định chuyển vị của móng phụ thuộc vào các đặc trưng cơ lí của đất nền đồng thời xác định được nội lực do các chuyển vị lún của các móng truyền lại trong kết cấu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433