Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dẫn liệu hình thái giải phẫu loài rù rì trồng ven sông suối phòng chống sói mòn, sạt lở

Nguyễn Văn Thắng

Tóm tắt


Bài báo trình bày những dẫn liệu hình thái giải phẫu loài rù rì (Homonoia riparia) bằng phương pháp mô tả hình thái trong tự nhiên, phương pháp quan sát, đo đếm kích thước các cấu trúc bên trong các cơ quan sinh dưỡng trên kính hiển vi, xử lí số liệu bằng thống kê toán và bàn luận về đặc điểm thích nghi, khả năng phòng chống xói mòn sạt lở. Từ đó đề xuất việc trồng loài thực vật này trên các bờ sông suối để phòng chống xói mòn sạt lở.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433