Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đề xuất cấu hình hợp lý kết nối các tổng đài Alcatel 1000E10 vào NGN

Đỗ Đắc Thiểm

Tóm tắt


Giải pháp SURPASS của Siemens đã được VNPT (Tập đoàn Viễn thông Việt Nam) chọn và triển khai trên mạng viễn thông quốc gia. Với các tổng đài EWSD của PSTN việc kết nối với mạng thế hệ sau được thực hiện đơn giản vì đồng bộ hoàn toàn với giải pháp mạng lõi SURPASS của Siemens. Đối với các tổng đài khác, do các hãng khác nhau sản xuất, việc tiến lên NGN cần có một giải pháp để thực hiện cho phù hợp. Bài viết này  phân tích giải pháp kết nối của PSTN vào NGN, tìm hiểu giải pháp NGN Surpass của Siemens, phân tích các giao diện kết nối giữa các phần tử mạng chính trong NGN. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp hợp lí để thực hiện kết nối các tổng đài Alcatel 1000E10 hiện có của PSTN vào NGN.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433