Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các sắc thái thẩm mỹ tham chiếu từ cảm hứng chủ đạo trong thế giới nghệ thuật Nguyễn Du

Hoàng Trọng Quyền

Tóm tắt


Tác phẩm của Nguyễn Du là một thế giới nghệ thuật phong phú, đa dạng nhưng thống nhất. Trong đó, cảm hứng chủ đạo là tình thương yêu con người đau khổ, bất hạnh, đặc biệt là con người nhân văn với những phẩm chất đẹp đẽ nhất của giống người bị cái xấu, cái ác tàn hại, truy đuổi; là nỗi tuyệt vọng vô bờ về xã hội; là lòng tin của nhà thơ vào sự bất tử của ý thức nhân văn, lí tưởng nhân văn. Cảm hứng chủ đạo đó đã phổ, rọi, thấm vào tất cả mọi hình ảnh, chi tiết, đối tượng... trong các miền phản ánh của Tố Như.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433