Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế và chế tạo máy phân tích đa kênh ghép máy tính qua cổng usb

Nguyễn Văn Sơn

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu việc thiết kế phần cứng và giải thuật phần mềm máy phân tích đa kênh (1024 kênh) ghép với máy tính qua cổng USB, một phương án khả thi và rẻ tiền để chế tạo máy đa kênh. Phần cứng: Thiết kế và chế tạo các khối chức năng của máy phân tích đa kênh gồm: Khối khuếch đại phổ và phát xung điều khiển ADC; Khối nguồn nuôi cao áp; Khối logic và giao tiếp PC qua cổng USB; Khối nguồn nuôi thế thấp. Phần mềm gồm phần giải thuật điều khiển và thu thập dữ liệu trên máy vi tính và các công cụ thiết yếu của máy đa kênh. Các đặc trưng kĩ thuật căn bản của hệ chế tạo đo được là độ phân giải năng lượng 40 keV tại đỉnh Cs-137 664keV dùng với detector nhấp nháy Bicron Model 302-2x2 của CANBERRA, độ trôi phổ nhỏ hơn ± 0.01%oC trên toàn thang đo, độ phi tuyến tích phân nhỏ hơn ± 0.05% trên toàn thang đo, độ phi tuyến vi phân nhỏ hơn ± 3.4% trên toàn thang đo. Với các đặc trưng vừa nêu, máy được thiết kế và chế tạo khả năng đáp ứng nhu cầu thực tập môn vật lí hạt nhân của sinh viên ngành vật lí hạt nhân.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433