Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Dương

Ban biên tập Tạp chí

Tóm tắt


Ngày 11 tháng 6 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bình Dương. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản của Đề án.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433