Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kỹ năng thuyết trình - Một nội dung giáo dục cần thiết cho sinh viên đại học

Nguyễn Thị Tuấn Anh

Tóm tắt


Thuyết trình là một trong những phương pháp dạy học chủ động, mang lại nhiều lợi ích cho người học. Hiện nay, phương pháp thuyết trình được áp dụng phổ biến ở nhiều ngành học, nhiều đối tượng khác nhau. Bài báo này trình bày lợi ích của phương pháp thuyết trình và các bước thực hiện một bài thuyết trình hiệu quả. Cuối bài báo là một số biện pháp rèn luyện và nâng cao kĩ năng thuyết trình cho sinh viên.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433