S. 54 (2019)

Mục lục

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

ĐÁNH GIÁ ĐỘNG HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN FCS - MPC CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA ĐƯỢC CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU 3 MỨC Tóm tắt PDF
Mai Văn Chung, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Liễn 3
ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP COMMON MODE CHO NGHỊCH LƯU CASCADE 3 PHA 5 BẬC Tóm tắt PDF
Quách Thanh Hải, Lê Thị Lý, Trương Việt Anh 10
VỀ MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÓ KHÂU TRỄ DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NGOẠI SUY VÀ LUẬT ĐIỀU KHIỂN PID SỐ Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thung, Phạm Văn Cường 16
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH MÀU MẶT NGƯỜI BỞI SVD CỦA DCT TRONG MIỀN LOGARIT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI Tóm tắt PDF
Nguyễn Nam Phúc, Nguyễn Hữu Thung, Hà Hữu Huy 20
NGHIÊN CỨU THĂM DÒ KHẢ NĂNG TUYỂN NỔI QUẶNG ĐỒNG NIKEN CAO BẰNG Tóm tắt PDF
Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Ngọc Hùng, Đỗ Hồng Việt 28
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ - CHẾ TẠO SILO LỌC THÔ ỨNG DỤNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC CẶN XĂNG, DẦU THEO NGUYÊN LÝ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC Tóm tắt PDF
Phạm Văn Bổng, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Huy Kiên 32
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG VỮNG CỦA CỤM Ổ TRỤC CHÍNH MÁY MÀI TRÒN NGOÀI TRÊN CƠ SỞ THAY THẾ BÔI TRƠN THỦY ĐỘNG BẰNG BÔI TRƠN THỦY TĨNH Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thùy Dương, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Toàn 36
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH BẰNG CÔNG NGHỆ THẤM NITƠ PLASMA Tóm tắt PDF
Phạm Văn Đông, Nguyễn Huy Kiên, Hoàng Xuân Thịnh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Phấn, Nguyễn Mai Anh, Đỗ Ngọc Tú, Nguyễn Văn Thành 42
VỀ MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC HỆ MÁY MÓC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CÓ LẮP GỐI GIẢM DAO ĐỘNG Tóm tắt PDF
Đào Duy Trung 47
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ CAM ĐƯỜNG CANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Xuân Cảnh 51
SẢN XUẤT HYDROGEN HIỆU QUẢ CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SỬ DỤNG XÚC TÁC FeB Tóm tắt PDF
Trịnh Ngọc Tuấn 57

KINH TẾ-XÃ HỘI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Hải 63
TÁC ĐỘNG CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỚC VÀ SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh 70
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Cường 76
PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHIA SẺ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Tóm tắt PDF
Trần Thị Hằng 89
TỔNG QUAN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Hùng, Phạm Thị Hồng Diệp, Đặng Thị Hậu 96


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009